Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Het welzijn is een belangrijke voorwaarde om te komen tot optimale prestaties. Wanneer iemand zich minder prettig voelt in een situatie, leidt dit onherroepelijk tot problemen. Het welbevinden, en daarmee het functioneren van een kind, een teamlid of een hele schoolorganisatie komt dan in het gedrang. De klik met dat wat geleerd of gedaan moet worden staat onder druk. Waar staat Kliq Onderwijsadvies voor?  Kind en ouder Als orthopedagoog kijk ik naar het kind in zijn of haar omgeving. Een goede samenwerking met u als ouder(s) en school vind ik daarbij erg belangrijk. Samen zoeken we niet alleen naar de mogelijke oorzaken van de problemen waar uw zoon of dochter tegenaan loopt, maar ook naar zijn of haar sterke kanten. Daarbij vind ik het belangrijk uw kind te leren weer zo goed mogelijk zijn of haar eigen krachten te zien, zodat uw zoon of dochter zelf sterk genoeg wordt om de problemen de baas te worden of om er zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan. Leerkracht en schoolteam Van leerkrachten wordt steeds meer verwacht. Inspelen op de onderwijsbehoeften van een kind of groep kinderen behoort tot de basisvaardigheden van iedere leerkracht. Toch zijn er altijd situaties waarin het lastig is hieraan op een goede manier tegemoet te komen. In dat geval passen geen standaardadviezen maar is maatwerk belangrijk. Waar liggen de persoonlijke behoeften van een leerkracht of een schoolteam om het vertrouwen in eigen aanpak, onderwijsaanbod of beleid weer terug te krijgen? Wat is nodig om aan deze behoeften tegemoet te komen? Het leren zien van elkaars kracht en expertise vind ik hierbij essentieel. Bouwen aan iets nieuws doen we samen.
Mijn visie