Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Begeleiding van uw schoolorganisatie en schoolteam De begeleiding van uw schoolorganisatie en uw schoolteam is met name gericht op (hoog)begaafdheid. U kunt hierbij denken aan: Begeleiding op het gebied van het opzetten, aanscherpen en/of implementeren van beleid op het gebied van (hoog)begaafdheid. Het opzetten en implementeren van een didactische aanpak (compacten en verrijken). Meedenken in de keuze voor een signaleringsinstrument. Het opzetten van een plusklas. Nascholing voor schoolteams. Mogelijke onderwerpen zijn: wat is (hoog)begaafdheid, het signaleren van (hoog)begaafdheid in de groep, het signaleren en begeleiden van onderpresteerders, het invoeren van compacten en verrijken, klassenmanagement: hoe maak je tijd voor je (hoog)begaafde leerlingen, het stimuleren van het creatief denkvermogen en het signaleren en begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.