Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Algemeen  Kliq staat voor de klik die een kind moet voelen met zijn of haar omgeving, om uit te kunnen groeien tot een evenwichtig persoon. In de begeleiding die Kliq Onderwijsadvies hierbij biedt, staat de klik met het onderwijs centraal. Om te groeien en te bloeien is niet alleen de klik met de leerkracht, maar ook met leeftijdgenoten én met de leerstof belangrijk. Soms is een beetje extra hulp nodig om uw kind en de school en duwtje in de goede richting te geven. Kliq Onderwijsadvies biedt ouders, scholen en kinderen praktische hulp bij problemen die kinderen op de basisschool tegen kunnen komen. Dyslexie en hoogbegaafdheid zijn hierbij speciale aandachtspunten, maar ook voor andere schoolse problemen kunt u bij Kliq terecht. Voorbeelden van vragen die u kunt hebben: Waarom lukt het leren bij mijn kind niet goed? Is er bij mijn kind sprake van dyslexie? Hoe kan mijn kind geholpen worden bij het leren plannen en aanpakken van het schoolwerk? Hoe kan mijn kind zich beter leren concentreren? Mijn kind is slim, maar heeft nooit geleerd te leren leren. Hoe kan ik dat stimuleren? School stelt voor mijn kind te laten doubleren/versnellen. Is dit een goede keuze? Presteert mijn kind onder op school? Sluit het type (voortgezet) onderwijs wel aan bij de mogelijkheden van mijn kind? Hoe kan mijn kind leren iets minder perfectionistisch of faalangstig te zijn? Hoe komt mijn kind sterker in zijn vel te zitten? Om het probleem van uw kind beter in kaart te brengen geeft een onderzoek (diagnostiek) vaak meer informatie. Een onderzoek is altijd gericht op het verkrijgen van antwoorden op de door u gestelde vragen, met praktische adviezen voor op school en thuis.  Naar Onderzoek