Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Onderzoek Een onderzoek kan gericht zijn op: Het bepalen van de cognitieve mogelijkheden (intelligentie) van een kind. Het vaststellen van de oorzaak van specifieke leerproblemen, zoals studievaardigheden, dyslexie of dyscalculie. De informatieverwerking, zoals concentratie, geheugen en het leren leren. De executieve functies, zoals weerstand bieden aan impulsen, kunnen plannen, om kunnen gaan met veranderingen en inzicht in het eigen gedrag. Sociaal-emotioneel gebied, zoals motivatie, faalangst en zelfvertrouwen. Niveaubepaling in verband met het schoolkeuzeadvies (NIO). Een onderzoek is altijd gericht op het verkrijgen van antwoorden op de door u gestelde vragen, met praktische adviezen voor op school en thuis.  In de meeste gevallen is dit genoeg om uw kind weer een duwtje in de goede richting te geven. Soms kunnen de uitkomsten van het onderzoek ook aanleiding geven tot verdere begeleiding van uw kind. Deze begeleiding kan deels door Kliq zelf geboden worden. In een aantal gevallen kan dit ook een doorverwijzing naar een andere praktijk betekenen. Denkt u hierbij aan speltherapie, integratieve kindertherapie, logopedie, psychotherapie of verder onderzoek door een kinderpsychiater. Een onderzoek duurt meestal één of twee dagdelen en vindt bij voorkeur plaats op school. Uw kind bevindt zich dan in een vertrouwde omgeving, kan in de pauze even buiten spelen en mist op deze manier bovendien zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast kunnen we tijdens het onderzoek direct gemaakte werkjes bekijken en kan uw kind andere zaken laten zien waar hij tegenaan loopt. Een observatie in de groep is vaak een onderdeel van het onderzoek. Indien het niet gewenst of mogelijk is dat het onderzoek op school plaatsvindt, vindt het onderzoek plaats in de praktijkruimte in Zeist. Naar aanmelding voor onderzoek Naar Begeleiding