Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Aanmelding voor onderzoek Veel ouders die overwegen hun kind te laten onderzoeken, willen graag vooraf wat meer informatie hierover. Je kind laten testen is vaak een hele stap. Uiteraard is het bij Kliq Onderwijsadvies mogelijk om vooraf telefonisch informatie te krijgen over wat een dergelijk traject inhoudt. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien u vervolgens besluit uw kind aan te melden, dient u een aanmeldingsformulier in te vullen. In verband met de verplichte handtekeningen is het niet mogelijk dit formulier te mailen. Een onderzoek start altijd met een intakegesprek met ouder(s). Doel van dit gesprek is uw vraag verder in kaart te brengen, meer informatie te krijgen over waar uw kind tegenaan loopt, wat er juist wel goed gaat en wanneer. Bij dit intakegesprek is het belangrijk dat ouders ook een kopie van de citoresultaten en eventuele handelingsplannen van school overhandigen. Indien ouders toestemming geven neemt Kliq zo nodig contact op met de leerkracht voor aanvullende informatie. In verband met de wet op de privacy moeten ouders dit vooraf altijd bij school melden. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kunnen zowel ouders als school gevraagd worden om naast het intakegesprek ook één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Vervolgens vindt het onderzoek plaats. Dit duurt gemiddeld één tot twee dagdelen en gebeurt bij voorkeur op school. Hoe het onderzoek daadwerkelijk wordt opgebouwd, is afhankelijk van uw vraag, de leeftijd van het kind en van eventueel eerder afgenomen onderzoek. U bent niet bij het onderzoek aanwezig. Circa 2 of 3 weken na het onderzoek bespreken we mondeling de bevindingen van het onderzoek. Dit betekent dat u te horen krijgt wat de conclusies van het onderzoek zijn, en hoe uw kind hierbij het beste geholpen of begeleid kan worden. Vaak zijn dit ook praktische adviezen voor op school. In deze gevallen is het fijn als de leerkracht of intern begeleider (een deel van) het gesprek bij kan wonen.  Uiterlijk binnen een week na het gesprek ontvangt u een schriftelijk verslag van het onderzoek, inclusief begeleidingsadviezen.  Naar Kosten, vergoedingen en algemene voorwaarden