Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Diagnostisch onderzoek Soms loopt de leerkracht vast met een leerling, en is meer inzicht in de oorzaak van de problemen en mogelijke nieuwe handvatten voor de verdere begeleiding nodig. In dat geval kan diagnostisch onderzoek handvatten bieden. U kunt hierbij denken aan een intelligentieonderzoek, onderzoek naar leerproblemen, gedragsproblemen en/of een persoonlijkheidsonderzoek. Kliq Onderwijsadvies werkt hierbij handelingsgericht, wat inhoudt dat er niet alleen gekeken wordt naar mogelijke onderliggende oorzaken van de problemen, maar juist ook naar handvatten om te komen tot verdere begeleiding van deze leerling. Bij een diagnostisch onderzoek op verzoek van de school wordt daarom altijd een intake met de leerkracht en intern begeleider gepland, en bij voorkeur ook een observatie in de groep. Het onderzoek vindt bij voorkeur op school plaats, maar kan ook in de praktijkruimte in Zeist plaatsvinden. Bij het nagesprek zijn zowel ouders als school aanwezig. Het traject wordt afgerond met een schriftelijke verslaglegging. In een aantal gevallen kiest de school ervoor de bekostiging van een onderzoek op zich te nemen. Kliq Onderwijsadvies werkt met een scherpe prijsstelling. Het streven is dat onderzoeken altijd binnen een maand na aanmelding ingepland worden. Uw leerling aanmelden? Download hier het aanmeldingsformulier.