Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Begeleiding van uw leerkracht  Dat een leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft, is vaak door de leerkracht al gesignaleerd. Een intelligentieonderzoek biedt in dit soort situaties niet altijd een meerwaarde, maar uw leerkracht kan desondanks wel handelingsverlegenheid ervaren. Om zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van deze leerling tegemoet te komen, kan Kliq Onderwijsadvies gedurende een langere periode met uw leerkracht meedenken. Dit gebeurt in de vorm van preventief ambulante begeleiding. Preventief ambulante begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken met ouder(s), leerkracht en zo mogelijk het kind. Eventueel aangevuld met één of meerdere observaties. Doel hiervan is het onderwijsaanbod en pedagogische aanpak van het kind op school zo goed mogelijk vorm te geven en de leerkracht meer tools in handen te geven om te komen tot een meer gerichte begeleiding van deze leerling. Afhankelijk van de ernst van de problematiek duurt deze totale begeleiding tussen de 10-20 uur.