Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Kosten, vergoedingen en algemene voorwaarden Kliq Onderwijsadvies werkt met vaste tarieven. Op basis van uw vraag ontvangt u een offerte met de definitieve kosten van het onderzoek of de begeleiding. Indien u met deze offerte akkoord gaat, wordt het onderzoek of de begeleiding zo snel mogelijk gestart. Voor onderzoek of begeleiding op school worden geen extra voorrijkosten in rekening gebracht. Als een onderzoek of een (begeleidings)afspraak 24 uur van tevoren afgezegd wordt, worden de kosten niet in rekening gebracht. Kliq Onderwijsadvies is een particuliere praktijk. In bepaalde gevallen kan begeleiding (deels) vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Kliq werkt hierbij op restitutiebasis. Dat betekent dat Kliq geen contracten met zorgverzekeraars heeft afgesloten en dat u zelf verantwoordelijk bent voor het eventueel declareren van de kosten bij uw zorgverzekeraar. Na afloop van het onderzoek of de behandeling zullen de in de offerte genoemde kosten rechtstreeks aan ouders gefactureerd worden. Ouders betalen de rekening aan Kliq Onderwijsadvies en zijn zelf verantwoordelijk dit eventueel daarna bij hun zorgverzekering te declareren. Kliq Onderwijsadvies kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer de zorgverzekering het onderzoek of de behandeling niet vergoedt. Kliq Onderwijsadvies hanteert de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de NVO.