Home Voor ouders Voor scholen Voor kinderen Wie ben ik Mijn visie Contact
Begeleiding Naast onderzoek biedt Kliq Onderwijsadvies ook diverse begeleidingsmogelijkheden voor uw kind. Voorbeelden hiervan zijn: Faalangsttraining (individuele en groepstrainingen). Alles Kidzzz training. Dyslexiebehandeling. Kindgerichte uitleg (psycho-educatie) over dyslexie. Voorbereiding op de brugklas. Speciaal voor hoogbegaafde kinderen biedt Kliq Onderwijsadvies diverse begeleidingsmogelijkheden, zoals:  Kindgerichte uitleg (psycho-educatie) over hoogbegaafdheid. Om leren gaan met onderpresteren. Preventieve ambulante begeleiding. Deze vorm van begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken met u als ouder(s), de leerkracht en zo mogelijk het kind. Doel hiervan is het onderwijsaanbod en de pedagogische aanpak van het kind op school zo goed mogelijk vorm te geven. Bij alle trajecten wordt ingespeeld op de specifieke situatie van uw kind.  Naar Aanmelding voor begeleiding